Luister
Live
16 mei 2022 - 21:30
Deel dit artikel:

Karel Boonen, Hennie Driessen en Marcel Lemmen worden voorgedragen als wethouders

ELAN schuift Hennie Driessen als kandidaat-wethouder naar voren. Cranendonck Actief! kiest voor Karel Boonen. Marcel Lemmen (VVD) zal de wethoudersposten compleet maken. Informateur Patrick Beerten heeft zijn advies uitgebracht over het te vormen college van burgemeester en wethouders van gemeente Cranendonck, voor de periode van 2022-2026.

cranendonck24
  / Stijn van Mierlo

De kandidaat-wethouders voor de bestuursperiode 2022-2026 zijn inmiddels dus bekend. In navolging van het advies van de informateur komen de kandidaten van ELAN (Hennie Driessen, Soerendonk), Cranendonck Actief! (Karel Boonen, Maarheeze) en VVD Cranendonck (Marcel Lemmen, Budel). Tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 24 mei worden de kandidaat-wethouders voorgedragen voor benoeming. Hieronder alvast een korte nadere kennismaking.

Hennie Driessen (ELAN)

Driessen is geboren en getogen in Soerendonk en is opgeleid als maatschappelijk werker. Hij is getrouwd met Lia en samen hebben ze drie dochters die inmiddels allemaal het huis uit zijn.

In zijn vrije tijd is hij vanaf 1978 tot en met 2008 jarenlang als voorzitter actief geweest in het lokale jeugdwerk bij SJS. Vanaf 2008 is hij voorzitter van stichting Dorpsraad Zurrik en tussen 2010 en 2017, eveneens als voorzitter, van het gemeentelijk overleg met alle actieve dorpsplatforms van de gemeente Cranendonck. Binnen het sociale domein van de gemeente Cranendonck is hij als lid van ZorgAdviesRaad Cranendonck vanaf 2010 bezig. In zijn privé-, maar ook in zijn werkcarrière heeft hij altijd op een positief-kritische manier het handelen van de (zorg)organisaties gevolgd en besproken. Tussen 2014 en 2019 ook als voorzitter van de Ondernemingsraad van een grote zorginstelling.

Driessen wil samen met anderen doelstellingen nastreven en resultaten behalen ten dienste van de samenleving in het algemeen en de klant in het bijzonder. Hij is van mening dat inwoners zelf nog veel meer 'in beweging' moeten gaan komen en de regie moeten willen nemen om de meest belangrijke zaken het eerst en op de goede manier aan te pakken. Als wethouder wil hij inwoners van Cranendonck vanuit oprechte betrokkenheid en volle inzet uitnodigen om deze burgerkracht in de eigen kern (verder) te gaan vergroten.

Karel Boonen (Cranendonck Actief!)

Boonen woont bijna 25 jaar in Maarheeze, samen met zijn vrouw Bertie. De kinderen zijn beide het huis uit. De afgelopen acht jaar was hij raadslid namens Cranendonck Actief!

Eerder heeft hij ruim twintig jaar gewerkt als gemeentesecretaris van drie gemeenten (waaronder ook Cranendonck in de periode van 1998 tot en met 2002. Hier heeft hij van dichtbij meegemaakt wat erbij komt kijken om een gemeente te besturen. Nu wil hij als kandidaat- wethouder deze ervaringen in de praktijk brengen. De laatste jaren heeft hij onder andere gewerkt als (interim-)bestuurder bij een aantal woningcorporaties en als toezichthouder bij een organisatie voor opvang van dak- en thuislozen.

Samen met de andere kandidaten heeft Boonen ontzettend veel zin om er stevig tegenaan te gaan voor de inwoners van Cranendonck. En wil ook als wethouder de dossiers actief oppakken en inwoners erbij betrekken.

Marcel Lemmen (VVD Cranendonck)

Lemmen woont in Budel, samen met zijn vrouw en dochter en is in 2018 gestart als wethouder Maatschappelijk en Sociaal Domein namens de VVD Cranendonck - waar hij sinds eind 2016 bij betrokken is - en keert terug in het nieuwe Cranendonckse college.

Daarvóór werkte hij in het bedrijfsleven bij een overheidsadviesbureau als manager en adviseur. Hij studeerde Commerciële Economie aan de Fontys Hogeschool en heeft zich maatschappelijk ingezet als voorzitter van zowel de oudervereniging als de medezeggenschapsraad van OBS De Triolier in Budel. Hij was tevens vrijwilliger bij Cordaad Welzijn.

Lemmen heeft oog voor onze inwoners, bedrijven en ondernemers. Zij zijn de motor van de gemeenschap van Cranendonck. Om dit te behouden en te verbeteren is een faciliterende en dienstverlenende gemeente een randvoorwaarde. Dat bereik je samen. Benaderbaar, betrokken, luisterend en duidelijk.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug