Luister
muziek
14 juni 2024 - 15:42
Deel dit artikel:

Liveblog: Waterschap nog maanden bezig met herstelwerkzaamheden door vele regen

Hier volg je de liveblog van waterschap De Dommel. Deze richt zich op de vele regen en wateroverlast in de regio en wordt regelmatig aangevuld.

cranendonck24
  / Waterschap De Dommel
  • Beeld - Waterschap De Dommel
Advertentie

Meest recente updates:

We sluiten dit liveblog - 14 juni 2024

De grondwaterstanden zijn nog altijd hoger dan normaal. Dat komt door de regen van de laatste maanden. Door het hoge grondwater worden waterstanden en afvoeren al snel hoger na regen. Als het een paar dagen droog is dalen ze weer.

“We verwachten de komende tijd geen extreme situaties. Daarom sluiten we dit liveblog. Een dagelijkse update van de situatie van ons gebied zal niet meer in liveblogvorm verschijnen. Als er nieuws is, vind je dat weer zoals gebruikelijk bij ‘Laatste nieuws’ op onze homepage”, meldt waterschap De Dommel.

Ze vervolgen: “Dit betekent niet dat ons werk buiten er ook op zit. We houden de situatie ook komende tijd goed in de gaten en zorgen dat krooshekken en duikers schoon blijven. Door de natte periode zien we veel schade aan onze beken en sloten. De komende maanden zijn we nog bezig met herstelwerkzaamheden.”

Werken tijdens natte omstandigheden - 12 juni

"Terwijl de peilen in het Dommelgebied geleidelijk aan dalen, blijven we in het veld actief om het water gecontroleerd af te voeren", vertelt waterschap De Dommel. "We houden hierbij rekening met de natte omstandigheden. Zo werken we bijvoorbeeld met materieel op rupsbanden om te zorgen dat we toch goed overal bij kunnen komen. Ook op een verzadigde bodem."

Waterstanden dalen, grondwaterstanden dalen licht - 10 juni 2024

De afgelopen drie dagen was het nagenoeg droog in het Dommelgebied. "We zien een daling van de waterstanden in beken en sloten. De grondwaterstanden dalen ook een beetje maar zijn nog steeds overal hoog voor de tijd van het jaar", meldt waterschap De Dommel.

Voor vandaag en morgen is neerslag voorspeld: 7 tot 9 millimeter op maandag en 2 en 6 millimeter op dinsdag. De meeste neerslag lijkt te gaan vallen in de omgeving van Tilburg. Waterschap De Dommel: "Onze medewerkers zijn buiten volop aan het werk en houden in de gaten of het leidt tot overlast. De rest van de week lijkt over het algemeen vrij droog te verlopen, hoewel er elke dag enkele millimeter neerslag kan vallen."

Situatie onveranderd - 7 juni 2024

De situatie in ons gebied blijft na de afgelopen dagen onveranderd.

Water gecontroleerd uit het gebied afvoeren - 5 juni 2024

Het is sinds het weekend droog. Dat blijft de komende dagen zo, volgens het KNMI. "Dit helpt", zegt waterschap De Dommel. "We zien dat de waterpeilen in beken en sloten langzaam zakken. De grondwaterstanden zijn nog wel steeds hoog voor de tijd van het jaar. De beheerders buiten zijn nu vooral bezig met het gecontroleerd afvoeren van het water in het gebied."

Geen zware regen verwacht, maar grondwaterpeil nog hoog - 4 juni 2024

De weersvoorspelling laat zien dat we voorlopig geen zware regenbuien meer krijgen. De grondwaterstanden zijn nog steeds hoog voor de tijd van het jaar. “We verwachten dat de waterstanden de komende dagen iets dalen of gelijk blijven”, zegt waterschap De Dommel.

Pomp Landsardseweg in Wintelre wordt verwijderd - 3 juni 2024

De pomp in een sloot aan de Landsardseweg in Wintelre wordt weer verwijderd. De pomp werd zondagmiddag geplaatst op verzoek van boeren uit het gebied. De hoop was dat de waterstand sneller richting Ekkersrijt zou stromen. Dat blijkt niet het geval, het zorgt juist voor stremming van de afvoer.

Regen en overstromingen in Zuid-Duitsland - 3 juni 2024

De regen en overstromingen in Zuid-Duitsland gaan niet voor hogere waterpeilen in het Dommelgebied zorgen. Dat heeft geen invloed op elkaar. Het Dommelgebied hoort bij het stroomgebied van de Maas, die vanuit Frankrijk en België langs ons gebied komt.

Het vele water in Zuid-Duitsland komt in de Donau en de Rijn terecht. Dat kan wel voor een hoger waterpeil in de Rijn in ons land zorgen. Dat verwacht Rijkswaterstaat later deze week.

Vaarverbod opgeheven - 3 juni 2024

Op 27 mei is er een vaarverbod voor het hele Dommelgebied ingesteld. Dat vaarverbod is nu per direct opgeheven. Varen is weer toegestaan.

In het gebied van waterschap De Dommel kun je op enkele beken kanoën, varen en roeien. Op sommige plaatsen mag je alleen met een kano of roeiboot varen. Op de vaarkaart zie je waar je meestal mag varen, met of zonder motor.

Plaatsen pomp in watergang Wintelre - 2 juni 2024

Waterschap De Dommel: "Vanmiddag plaatsen we een pomp in een sloot aan de Landsardseweg in Wintelre om in het gebied ten noorden van de Oirschotse Dijk het water sneller af te voeren. Gisteren hebben we, in overleg met de omgeving, daar gemaaid om water de kans te geven sneller richting de Ekkersrijt te stromen. Vandaag bleek dat er door het maaien niet meer waterafvoer is. Dat komt waarschijnlijk door het hoge peil van de Ekkersrijt zelf. Daarom plaatsen we zondagmiddag een pomp. We proberen op deze manier of we het water wel sneller uit het gebied kunnen krijgen. We houden de afvoer met metingen in de gaten. Als blijkt dat het pompen geen effect heeft of misschien zelfs negatief werkt, dan halen we de pomp ook weer weg."

Werk in het gebied gaat ook in het weekend door - 2 juni 2024

In de omgeving van Wintelre zijn medewerkers van het waterschap het hele weekend aan het werk. "We hebben de drempel uit de hoogwatergeul Kleine Beerze verwijderd", vertellen ze. De hoop bestaat dat het water hierdoor sneller uit het gebied kan stromen. Ter plaatse bleek dat er nog nauwelijks opstuwing plaatsvond door de drempel. "We verwachten daarom geen groot effect, maar het verwijderen leidt op dit moment ook niet tot meer overlast. Baat het niet, dan schaadt het niet dus. Ook hebben we gekeken of het plaatsen van een noodpomp bij het Rouwven effect heeft om de wateroverlast daar te verminderen. Dat bleek helaas niet het geval. Wel gaan we benedenstrooms extra maaien en mogelijk daar wel een pomp plaatsen. Dit doen we in goed overleg met boeren uit de omgeving. We houden de situatie steeds goed in de gaten."

Afvoeren en waterpeilen dalen licht - 1 juni 2024

De afgelopen 24 uur is er tussen de 0 en 6 millimeter regen gevallen in de Dommelgebied. "We zien dat de afvoeren en waterpeilen dalen. Vandaag is er in de ochtend en middag een enkele bui voorspeld. Vanaf vanavond wordt het droog en ook voor morgen wordt geen neerslag voorspeld.
Zaterdagavond/zondagochtend wordt op enkele locaties nog een kleine stijging verwacht, maar de waterpeilen blijven zoals het er nu naar uitziet lager dan de afgelopen dagen. De grondwaterstanden zijn nog steeds overal hoog voor de tijd van het jaar. Dus als het gaat regenen, dan is er wel meteen weer kans op overlast", zegt het waterschap.

Werkzaamheden Boterpad Goirle - 31 mei 2024

In verband met de wateroverlast bij een aantal agrariërs aan het Boterpad in Goirle is de afwatering van een sloot (NL24) verder onderzocht. Daaruit bleek dat deze afwatering al jaren niet goed is. Waterschap De Dommel: "In overleg met de omwonenden hebben we besloten de watergang te verleggen. Het water kan dan meteen sneller weg. Dat zorgt bovenstrooms voor minder wateroverlast en kan deze in de toekomst mogelijk voorkomen."

Vaarverbod ook dit weekend van kracht - 31 mei 2024

Dit weekend blijft het vaarverbod van kracht. We zijn ons ervan bewust dat een vaarverbod voor hinder zorgt bij de betrokkenen. Vanwege de veiligheid kiezen we voor het aanhouden van het verbod.

Aanstaande maandag kijkt het waterschap opnieuw of ze het vaarverbod kunnen opheffen.

Hoogwater, wat doet dat met de natuur? - 31 mei 2024

Natte wandelpaden in het bos, ondergelopen natuurgebieden. Je hebt het vast gemerkt: bomen die soms wel een halve meter in het water staan of nesten met broedvogels die weggespoeld zijn. Het hoge water van de afgelopen maanden heeft ook effect op de natuur. Zowel positief als negatief, afhankelijk van het leefgebied en aanpassingsvermogen. Sommige soorten hebben het zwaar en sterven (af), andere soorten zijn juist heel erg blij met al dat water.

Een langere tijd hoog water is schadelijk voor veel bomen en planten. Deze ademen via hun wortels. Om te groeien, hebben wortels zuurstof nodig. Doordat ze in het water staan, krijgen ze die zuurstof niet. Ook zij hebben er baat bij dat het water zo snel mogelijk gaat zakken.

Acht maanden op rij kletsnat in Dommelgebied - 30 mei 2024

De maand mei breekt opnieuw een weerrecord. En al 8 maanden achter elkaar valt er veel meer regen dan normaal. We zijn vooral bezig om het water af te voeren naar de Maas. Maar tegen drie seizoenen zoveel regen is geen watersysteem opgewassen. De spreekwoordelijke emmer is vol. Elk buitje dat er nu bijkomt, geeft wateroverlast in ons gebied.

Watergraaf Erik de Ridder: “Land staat maanden onder water, mensen hebben water om en soms in het huis. Ik zie en begrijp de zorgen en frustraties die deze regen en overlast met zich meebrengt.”

Maaiwerkzaamheden - 30 mei 2024

Onze collega’s in het veld maaien extra als dit nodig en veilig is, en als dit de wateroverlast op andere plekken langs de beek niet verergert. Er wordt ook gemaaid op locaties waar het eerder te nat was, maar waar door de noodzaak van hoogwater eerder gekozen om tóch te maaien. De reguliere maaiplanning wordt ook snel opgepakt, los van het hoge water in ons gebied.

Situatie Dommelgebied stabieler - 30 mei 2024

De situatie in het Dommelgebied stabiliseert. "Op de meeste plekken zien we dat waterpeilen constant (hoog) zijn of langzaam dalen. Daar zijn geen extra maatregelen nodig. We houden de situatie goed in de gaten. Onze medewerkers zijn ook vandaag in touw om verdere wateroverlast te minimaliseren", zegt waterschap De Dommel.

Zondag Waterdag afgelast - 30 mei 2024

De open dag van het waterschap gaat zondag op 2 juni niet door. Dit vanwege de maandenlange regen, de wateroverlast en de zorgen die daarbij horen. Lees hier meer over in dit bericht op hun website: https://www.dommel.nl/zondag-waterdag-in-biest-houtakker-afgelast-vanwege-wateroverlast

Een nacht met veel regen - 29 mei 2024

Afgelopen nacht is veel regen gevallen, vooral in Tilburg en ten noorden van Tilburg. Omdat beken en sloten en de bodem in ons hele gebied helemaal vol zitten, kan elke bui meteen voor overlast zorgen. Vandaag is waterbergingsgebied Rummeling ook vol gelopen. Waterbergingsgebieden Logtse Baan, Beekse Dijk en Vloeder waren al in gebruik.

"Onze medewerkers in het veld blijven bezig met het schoonmaken van duikers en krooshekken, extra slootjes graven en maaien waar dat nodig is", meldt waterschap De Dommel.

Stuwen zijn gericht op afvoeren - 28 mei 2024

De stuwen in ons gebied staan al langere tijd ingesteld op afvoeren. "We voeren het water af en houden daarbij in de gaten dat er geen extra wateroverlast op een andere plek ontstaat", zegt waterschap De Dommel.

Ook doen de waterbergingsgebieden hun werk. Zo staat er water in de gebieden Logtse Baan, Beekse Dijk en Vloeder. Die waterbergingsgebieden lopen vanzelf vol als er te veel water in de naastgelegen beek zit. Ze lopen ook weer vanzelf leeg als er weer ruimte in de beek is. "Onze medewerkers in het veld maken veel extra uren om de wateroverlast te beperken. We verwachten niet dat het waterpeil de komende dagen gaat dalen, want het blijft regenen."

Vaarverbod - 27 mei 2024

Er is een vaarverbod in het hele Dommelgebied van kracht vanwege de hoogwatersituatie. “Ga niet het water in of op tijdens het hoogwater”, waarschuwt waterschap De Dommel.

Er geldt tot nader order een vaarverbod voor het hele Dommelgebied vanwege de hoogwatersituatie. “Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties”, meldt het waterschap.

Er zijn twee uitzonderingen voor dit vaarverbod in het Dommelgebied. Dat zijn:

  • slalomparcours van de Volmolense kanoclub (VKC) bij de Volmolen in Waalre
  • slalomparcours van de Hooidonkse kanoclub (HKC) bij de Neul in Sint Oedenrode.

Toch zegt waterschap De Dommel: “We adviseren om ook daar, zeker als ongeoefende kanoër, niet te gaan varen.”

Waarom nu niet op meer plekken graven? - 26 mei 2024

We merken dat er in het gebied veel vragen zijn over de hoogwatergeul Kleine Beerze. En of we op andere plekken ook niet kunnen komen graven om water versneld af te kunnen voeren. Er is hier echter iets bijzonders aan de hand waardoor we juist hier moesten gaan graven.

De hoogwatergeul is aangelegd als onderdeel van het recent uitgevoerde project Kleine Beerze. Afgelopen week merkten we dat de hoogwatergeul niet mee stroomde, zoals bedoeld in dit project. Terwijl het waterpeil om mee te gaan stromen al wel was bereikt. Afvoer werd onder meer belemmerd door de aanwezige begroeiing in de geul. Daarom is besloten de geul te maaien en met een kraan eventuele bodemhoogteverschillen in de geul weg te nemen.

Uiteindelijk is bij dit werk de geul wat verder uitgediept dan de bedoeling was. Door een stortstenen drempel aan te leggen is voorkomen dat de snellere afvoer van water problemen in de kernen van Middelbeers en Spoordonk zou veroorzaken of verergeren. De hoogwatergeul reageert inmiddels weer volgens de afspraken van het projectplan.

Controles roosters, krooshekken, pompen en gemalen - 26 mei 2024

De hele dag voeren we controles uit aan roosters en krooshekken. Dit doen we om te zorgen dat de roosters en krooshekken vrij blijven van drijfvuil en het water kan doorstromen. Ook bezoeken we pompen en gemalen om ter plaatse te zorgen dat deze goed blijven werken.

Extra maaiwerkzaamheden Haghorst - 26 mei 2024

Vandaag voeren we in Haghorst extra maaiwerkzaamheden uit. Dit doen we om water sneller af te voeren naar het omleidingskanaal.

Situatie Dommelgebied stabieler - 26 mei 2024

Op deze zondagochtend is het beeld dat de situatie in het Dommelgebied zich verder stabiliseert. Op sommige plekken zien we dat waterpeilen langzaam dalen. Er kunnen vanavond weer onweersbuien ontstaan, dus we houden de situatie goed in de gaten. Onze medewerkers zijn ook vandaag in touw om verdere wateroverlast de minimaliseren.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie