29 juli 2020 - 08:10
Deel dit artikel:

Het gemeentenieuws in Cranendonck Actueel | Week 30

Hier lees je het laatste nieuws van gemeente Cranendonck. Iedere week verschijnen hier de ingekomen aanvragen, verleende vergunningen, werkzaamheden et cetera.

cranendonck24 / Gemeente Cranendonck • Beeld - Jos Meusen

Ingekomen aanvragen
Deken van Baarsstraat 23, Budel: nieuwbouw van zes patiowoningen
Hamonterweg 18, Budel-Schoot: nieuwbouw van woonhuis
Kruisstraat 19, Soerendonk: verbouwen van woonhuis
Randweg-Oost 32 fn12 en fn13, Budel: wachtruimten voor Azc Budel

Verleende vergunningen
Burgemeester van Houtstraat ong. Budel (Kadastraal BDL F 3087): verbouwen van woonhuis met kantoorruimte tot vijf appartementen
De la Minestraat ong. Budel: nieuw te bouwen bedrijfspand
Hamonterweg 47, Budel-Schoot: vervangen van dak bijgebouw
Hoevestraat 2, Gastel: bouwen van woonhuis

Verlenging beslistermijn
Randweg-Zuid 2, Budel: verbouwen van kantoor

Sloopmelding
Boekweitstraat 9, Maarheeze: asbestsanering
Heuvel 7, Budel-Schoot: asbestsanering
Lavendelstraat 11, Maarheeze: asbestsanering

Wet Milieubeheer - melding
Broekkant 63a, Budel
Molenheide 21, Soerendonk
Randweg-Zuid 34, Budel

Update Coronavirus
We zijn sinds 1 juli een nieuw hoofdstuk gestart in de aanpak van het coronavirus. Van een intelligente lockdown naar ruimte met regels; algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte.

Alle actuele informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.cranendonck.nl/coronavirus staan de laatste updates, o.a. van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening.

Definitief geen kermissen in 2020
Op verzoek van de kermisexploitanten is met gezamenlijke inspanningen van kermisexploitanten, lokale horeca en gemeente gekeken of het toch nog mogelijk was om een kermis in Budel en Gastel te organiseren. In de afgelopen weken hebben de gemeente Cranendonck, de horecaondernemers en de gezamenlijke kermisexploitanten in goed overleg alle denkbare scenario’s en opstellingen uitvoerig bekeken. Ook is met de hulpdiensten overlegd. De veiligheid en de gezondheid van de inwoners, de bezoekers en de kermisexploitanten stond daarbij voorop. Het college heeft op 16 juli met betrokkenen het gesprek hierover gevoerd en besloten de kermissen in de gemeente Cranendonck definitief niet te laten doorgaan.

Te krappe voorbereidingstijd
In een door de gemeente georganiseerd gezamenlijk kermisoverleg was iedereen het erover eens dat de voorbereidingstijd voor de kermis in Budel-Schoot te krap was. Ook voor de kermis in Maarheeze was meer tijd nodig voor de besluitvorming. De kermis in Soerendonk was eerder al geannuleerd in verband met het toen nog geldende verbod op evenementen. Voor de kermis Budel en Gastel is men gezamenlijk aan de slag gegaan, maar zoals hierboven is gemeld is er helaas geen werkbaar scenario tot stand gekomen.

Het college vindt het erg jammer dat wij onder de huidige omstandigheden helaas tot deze conclusie moeten komen dat de kermissen in onze gemeente Cranendonck niet door kunnen gaan. Zij wenst de betrokken kermisexploitanten heel veel sterkte toe in deze moeilijke en onzekere tijd en hoopt dat wij in 2021 onze kermissen weer mogen organiseren.

Uitreiking cheque Stimuleringsfonds aan Vamitec
Wethouder Frans Kuppens heeft een cheque van € 50.000,- cofinanciering mogen uitreiken aan het project ‘The Hangover’ van het bedrijf Vamitec. Deze cofinanciering is mogelijk gemaakt vanuit het MRE Stimuleringsfonds en biedt hierdoor Vamitec een kans om haar innovatieve project verder te ontwikkelen en zo de economie in de regio te versterken. Vamitec uit Budel is producent van oversized parasols, laadbakken en cateringwagens. Ook is zij leverancier van maatwerk metaalconstructies.

Vastgesteld bestemmingsplan Capucijnerplein 34 e.o.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 7 juli 2020 het bestemmingsplan “Capucijnerplein 34 e.o.” gewijzigd heeft vastgesteld.

Doel van de bestemmingsplanwijziging
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van Capucijnerplein nr. 32 en 34 (lokaal bekend als de voormalige Rabobank en voormalige Tasko locatie) tot een appartementencomplex voor 35 appartementen en commerciële ruimte en een parkeerkelder inclusief in- en uitrit. Tevens krijgt het tijdelijke parkeerterrein naast het gemeentehuis een definitief karakter.

Ter inzagelegging
Het bestemmingsplan “Capucijnerplein 34 e.o is vanaf 27 juli 2020 gedurende zes weken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr.: NL.IMRO.1706.BPBDL0043-VAS1). Tevens is een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak hiervoor vooraf telefonisch een afspraak via nummer 14-0495.

Wijziging
Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp bestemmingsplan. Globaal zijn de volgende punten gewijzigd:
- de regels, inzake de bestemmingsomschrijving ‘maatschappelijk’ en voor geluidwerende voorzieningen;
- de toelichting, de juiste versie van het akoestisch onderzoek is toegevoegd, de conclusies zijn onveranderd gebleven.

Een verdere toelichting vindt u terug in de nota van zienswijzen.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen

Ontwerp verkeersbesluit realiseren van laad- en losplaats op parkeerterrein Maarheeze
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot het realiseren van een laad- en losplaats op het parkeerterrein aan de Stationsstraat te Maarheeze (ref.nr. 1277889C).

De stukken zijn vanaf 22 juli 2020 voor zes weken in te zien via de website van de gemeente of bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14-0495.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug