16 oktober 2020 - 16:32
Deel dit artikel:

Op grote schaal duurzame energie opwekken: Cranendonck werkt samen met twintig gemeenten

De gemeente Cranendonck werkt samen met twintig andere gemeenten (Metropoolregio Eindhoven), twee waterschappen en de provincie aan de Regionale Energiestrategie (RES). Het op grote schaal opwekken van duurzame energie is een belangrijk onderwerp binnen de RES. In de RES 1.0 komt te staan op welke plekken dit mogelijk is. Het selecteren van deze plekken vraagt om een zorgvuldig proces.

cranendonck24 / Gemeente Cranendonck • Beeld - Pixabay / Foto ter illustratie

Inmiddels is de concept voor onze regio gereed. De komende maanden wordt een planMER-traject (milieu-effectrapportage) doorlopen. "In dit traject gaan we zorgvuldig naar de zoekgebieden kijken die uit de eerste analyse van de concept-RES naar voren zijn gekomen", zegt de gemeente. "We gaan onderzoek doen naar de milieueffecten van de keuze van wind- en zonne-energie in de gebieden. In de planMER willen we niet alleen kijken naar milieu en omgevingseffecten, maar ook naar de mogelijke koppelingen met de in de concept-RES genoemde bredere thema’s, een vitale agrarische economie, een veerkrachtig natuurlijk systeem, een duurzame en innovatieve economie en een veerkrachtig watersysteem en klimaatadaptatie."

De resultaten van de MER dienen als input voor de bestuurlijke besluitvorming. Uiteindelijk wordt in de RES 1.0 vastgelegd welke gebieden geselecteerd worden voor het ontwikkelen van grootschalige energieopwekking.

Onderzoeken
De eerste stap in het planMER-traject is het opstellen van een zogenaamde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). In de NRD staat wat er in de planMER wordt onderzocht en hoe dat gaat gebeuren. "Met deze notitie willen we betrokkenen en belanghebbenden informeren over de inhoud en diepgang (reikwijdte en detailniveau) van het op te stellen milieueffectrapport."

Ter inzage
De concept-NRD ligt vanaf 5 oktober voor vier weken ter inzage en is gedurende die periode te raadplegen via www.brabant.nl. De omgeving krijgt hiermee de mogelijkheid om hier kennis van te nemen en desgewenst een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie in een Nota van beantwoording. Daarin staat bovendien hoe de zienswijzen worden meegenomen in de uit te werken MER.

Op www.energieregiomre.nl lees je meer over de Regionale Energie Strategie.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug