Luister
Live
21 februari 2021 - 15:30
Deel dit artikel:

Gemeentenieuws in Cranendonck Actueel | Week 7

Hier lees je het laatste nieuws van gemeente Cranendonck. Iedere week verschijnen hier de ingekomen aanvragen, verleende vergunningen, werkzaamheden et cetera.

cranendonck24 / Gemeente Cranendonck • Beeld - Jos Meusen

Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen
Jacob Clementstraat 7, Budel-Schoot: aanbouw van woonhuis
Liedekerkestraat 136, Budel-Dorplein: legaliseren van hekwerk

Verleende vergunningen
Peel 1, Budel-Dorplein: vervangen van bootsteiger HSV ’t Ringselven
Rakerstraat 6, Maarheeze: renovatie van dak
Sint Barbaraweg 95, Budel-Dorplein: vergunning gebruik openbare ruimte voor het tijdelijk plaatsen van bouwmateriaal (15 februari 2021 tot en met 1 maart 2021)

Sloopmelding
Burg. Remmenstraat 35, Budel: asbestsanering
Kruisstraat 54, Soerendonk: asbestsanering
Meemortel 2, Budel: asbestsanering
Hoogstraat 1, Gastel: gedeeltelijk slopen van woonhuis

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.


Aanslag gemeentelijke belastingen 2021
Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Op het aanslagbiljet staat de nieuwe WOZ -waarde (Waardering Onroerende zaken) vermeld. Bij de belastingaanslag ontvangt u ook een bijsluiter.

Digitale aanslag
U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen en de bijsluiter in de Berichtenbox als u via MijnOverheid hebt aangegeven dat u berichten van de gemeente digitaal wilt ontvangen. Hebt u de aanslag gemeentelijke belastingen per post ontvangen, maar wilt u deze voortaan digitaal ontvangen? Activeer dan uw Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl

Corona (Covid-19)
Uit de marktontwikkelingen blijkt dat Covid-19 geen invloed heeft op de waarde van woningen. De invloed van de coronamaatregelen op de waardes van niet-woningen onderzoekt de gemeente op dit moment. Hierdoor kan het zijn dat u de aanslag ozb pas later in het jaar ontvangt. Kijk voor de actuele coronamaatregelen op www.cranendonck.nl/coronavirus

Niet eens met de WOZ-waarde?
Vul het reactieformulier in op de website. Kijk op www.cranendonck.nl/belastingen. Dit is een informele manier om samen met u de gegevens te controleren. Als het nodig is, passen wij de gegevens direct aan. Uiterlijk voor het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken, krijgt u antwoord op uw reactie zodat u eventueel nog formeel bezwaar in kunt dienen.

Er zijn ‘no cure no pay’-bureaus die u kunt machtigen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Deze bureaus werpen zich kosteloos op als belangenbehartiger bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde. Wij willen u erop attenderen dat deze ingediende bezwaren niet kansrijker zijn dan bezwaren die u zelf indient. Bijkomend nadeel is dat deze bureaus vaak lange procedures voeren waardoor u veel langer moet wachten op een uitspraak. Daarom verzoeken wij u om, indien u het niet eens bent met de WOZ-waarde, eerst contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Digitaal regelen
U kunt veel digitaal regelen op de website van de gemeente Cranendonck. Ga hiervoor naar www.cranendonck.nl/belastingen

Vragen?
Bel de gemeente via (14) 0495 of vul het reactieformulier in op de website www.cranendonck.nl/belastingen


Commissievergadering 2 maart 2021
Op dinsdag 2 maart vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur en vindt digitaal plaats. De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Commissievergadering
In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten
Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via e-mail p.bemelmans@cranendonck.nl of 0495-431134.

Agenda

Onderstaande agenda is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor de meest actuele agenda en bijbehorende stukken op www.cranendonck.nl/raadsinformatie.


Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug