Luister
Live
14 mei 2021 - 15:59
Deel dit artikel:

Inwoners: 'Meer groen en parkeerplekken in centrum Budel'

In april kon je de enquête invullen over de herinrichting van de straten in het centrum van Budel. Hierop zijn ruim 450 reacties binnengekomen. Nu kan de balans hiervan opgemaakt worden.

cranendonck24 / Redactie • Beeld - Google Streetview

Ingenieursbureau Jens is bezig om alle reacties te analyseren en beoordelen. Ook bekijken ze hoe ze de uitkomsten van de enquête kunnen verwerken in het eerste ontwerp voor het projectgebied. Daarnaast moet het ontwerp civieltechnisch aan alle eisen voldoen (riolering, groeninrichting, klimaat, verkeerskundig et cetera).

Een greep uit de reacties
Uit de reacties op de enquête blijkt bijvoorbeeld dat er veel behoefte is aan meer groen en schaduwplekken, met name bij het gemeentehuis, Jumbo, Albert Heijn en de Dr. Anton Mathijsenstraat. Daarnaast wordt aangegeven dat weinig parkeerruimte is bij onder andere de supermarkten. Ook zijn er diverse opmerkingen gemaakt over het verkeer en de routing in het centrum. Sommige reacties op de enquête hadden geen betrekking op het projectgebied van de herinrichting. Deze krijgen wel aandacht in het totale Centrumplan voor Budel.

Vervolg
Het voorontwerp wordt, wanneer deze gereed is, besproken in de klankbordgroep. "Ook daarvoor hebben we veel aanmeldingen", zegt de gemeente Cranendonck. De gemeente bekijkt samen met het ingenieursbureau hoe de klankbordgroep te organiseren. Iedereen die zich heeft aangemeld wordt hierover benaderd.
Na betrokkenheid van de klankbordgroep wordt het voorontwerp gepresenteerd. Het is dan voor iedereen beschikbaar en er zijn mogelijkheden om te reageren. Die feedback wordt verwerkt tot een definitief ontwerp.

Project herinrichting
De herinrichting van de straten in het centrum is nodig omdat de riolering en bestrating toe zijn aan vernieuwing. Met deze werkzaamheden wordt ook meteen gekeken naar een aangenaam en groen verblijfskarakter met voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en waterberging. Enkele jaren terug maakte de gemeente, met betrokkenheid van inwoners en ondernemers, een centrumvisie en centrumplan. Dit is een paraplu voor alle ontwikkelingen die ten goede komen aan het centrum. Denk bijvoorbeeld aan keuzes over waar welke winkels horen, de verbouwing van de Rabobank én dit herinrichtingsproject.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug