Luister
Live
10 juni 2021 - 13:48
Deel dit artikel:

Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor belangrijk onderzoek

Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ is van start gegaan en jij kunt meedoen. Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit van slootjes, beekjes en plassen zoekt de organisatie mensen in heel Nederland die willen helpen en het leuk vinden in hun eigen buurt of in de nabij gelegen weilanden onderzoek te doen.

cranendonck24 / Redactie • Beeld - IVN

Meedoen kan door de online meetkit te bestellen op vangdewatermonsters.nl. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen, waaronder Waterschap De Dommel. Het is de derde keer dat dit onderzoek wordt gehouden.

In Nederland meet de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. De vennetjes, plasjes en boerenslootjes in de buurt, die heel belangrijk zijn in ons watersysteem, vallen hier meestal niet onder. Daarom is de hulp van veel inwoners door heel Nederland nodig, zodat ook de waterkwaliteit van de kleine wateren wordt gemeten. "We verzamelen samen met zoveel mogelijk mensen in heel Nederland informatie. Dit is belangrijk, omdat schoon water de basis is voor allerlei planten en dieren in en rond het water. Voorgaande jaren bleken veel gezinnen met kinderen plezier te beleven aan het samen onderzoek doen naar slootjes in de buurt. Ik roep iedereen op om dit jaar mee te doen", aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

Vang de watermonsters
Met de online meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen meten van het water. Je meet onder andere de helderheid en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. In het najaar publiceert Natuur & Milieu de resultaten.

Biodiversiteit
Dankzij de deelnemers in voorgaande jaren kon er al in kaart gebracht worden hoe de waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland is. Helaas zien ze dat veel wateren in de eigen omgeving kwetsbaar zijn. "Met meer deelnemers hopen we een vollediger beeld te krijgen van de situatie in Nederland." Roel Nozeman, expert biodiversiteit bij ASN Bank: "In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze biodiversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk."

Watervervuiling
De belangrijkste bronnen van vervuiling die nog kunnen worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen, zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten. Mest en riooloverstorten hebben direct effect op de nitraatconcentratie, het doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Met de onderzoeksgegevens kunnen onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om watervervuiling waar mogelijk bij de bron aan te pakken.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug