Luister
Live
5 december 2021 - 10:53
Deel dit artikel:

Gemeentenieuws in Cranendonck Actueel | Week 48

Hier lees je het laatste nieuws van gemeente Cranendonck. Iedere week verschijnen hier de ingekomen aanvragen, verleende vergunningen, werkzaamheden et cetera.

cranendonck24 / Gemeente Cranendonck • Beeld - Jos Meusen

Download onze gratis app en mis niets.

Apple: https://apple.co/3jTNdzd
Android: https://bit.ly/3ogdU2c

Bekendmakingen

Verleende vergunningen

Oranje Nassaulaan 5, Maarheeze: woning splitsing
Peel 2, Budel-Dorplein: vervanging vissteiger

Verlenging beslistermijn

Capucijnerplein 24, Budel: plaatsen van een privacy-scherm
De Hoge Weg 10, Maarheeze: aanvraag overkapping aan voorzijde bouwwerk

Sloopmelding

Deken Van Baarsstraat 49, Budel: asbestsanering
Sportlaan 7, Budel: asbestsanering

Mededeling Algemene plaatselijke verordening (APV)

Burgemeester van Houtstraat (ter hoogte van bushokje), Budel: Peugeot scooter met toepassing van spoedeisende bestuursdwang verwijderd

Wet Milieubeheer - melding

Bergsestraat 17, Gastel: beëindigen varkenshouderij, volledige omschakelen naar aspergeteeltbedrijf met rundvee

Alle officiële bekendmakingen staan op www.overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl.


RES 1.0 is een feit! Maar wat betekent dit nu eigenlijk?

Om werk te maken van meer duurzame energieopwek in Nederland zijn gemeenten in Zuid-Oost Brabant aan de slag gegaan met de Regionale Energiestrategie, de RES.

De RES geeft richting aan de manier waarop we samen met de inwoners en bedrijven in Cranendonck gefaseerd overstappen naar duurzame energieopwekking. Ook wordt er gekeken naar energiebesparing, inwonersparticipatie in energieprojecten en duurzaam verwarmen. De volgende belangrijkste thema’s zijn nu uitgewerkt:

- Energiebesparing - waar kunnen we het gebruik terugbrengen?
- Opwekking van duurzame elektriciteit - waar en hoe kan deze het beste worden opgewekt?
- Duurzame warmte - welke warmtebronnen zijn er en hoe kunnen we deze onderling het beste verdelen?

Op de website (https://energieregiomre.nl/nieuws/2053809.aspx) van de MRE staat een beknopte en duidelijke toelichting op de RES.


Kind- en scheidingsloket 6 december telefonisch bereikbaar

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is het kind - en scheidingsloket maandag 6 december van 18.30 tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar via 06 53 99 15 53. Je kunt met alle vragen over (echt)scheiding terecht bij een mediator van Looijmans Coaching & Mediation en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck. Zij beantwoorden uw vragen meteen of kijken samen met u naar een passende oplossing.


Met Samen aan de Slag slaan Cranendonck, Nederweert en Weert de handen ineen

Deze drie gemeenten hebben een toekomstbeeld waarin iedereen in de gemeente meetelt, meedoet en naar eigen kracht bijdraagt. Hiertoe werken ze samen met maatschappelijke partners en bewonersorganisaties in het samenwerkingsverband Samen aan de Slag.

Op 15 november jl. heeft wethouder Marcel Lemmen van de gemeente Cranendonck het ‘Samen aan de Slag-certificaat’ overhandigd aan Jan van Dongen van RICK en Jim van Erven van Kr8tig. Zij ontvangen subsidie voor hun experiment Kunstkr8 dat in Januari 2022 start.

Kunstkr8 is een mooi voorbeeld van de expertimenten die Samen aan de Slag ondersteunt. Het is een samenwerking tussen de organisaties Kr8tig en RICK, beide gevestigd in Weert. Kunstkr8 betrekt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het maken van kunst. De jongeren krijgen ondersteuning op meerdere vlakken van hun leven. De ontwikkeling die de jongeren doormaken wordt in beeld gebracht met de monitor Positieve Gezondheid.

Via verschillende actielijnen en experimenten ondersteunt Samen aan de Slag innovaties om de samenlevingskracht te vergroten van en mensen aan het werk te helpen.


Afvalinzameling 2022

Op 14 december neemt de raad een besluit over afvalinzameling en -tarieven voor 2022. Op basis van de resultaten van de pilot tariefzak en de peiling onder inwoners, is een voorstel uitgewerkt dat past binnen de vastgestelde begroting en aansluit bij de duurzaamheidsambitie.
Het voorstel is gebaseerd op resultaten van de pilot, voorkeuren van inwoners, duurzaamheidsdoelstellingen en financiële consequenties. Het advies van het college en het raadsvoorstel zijn te raadplegen via de website.


Kennisgeving bestemmingsplannen in voorbereiding

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken bekend dat de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding zijn:

· Budel, Berg 14; transformatie van een agrarisch bedrijf naar ruimte-voor-ruimtewoningen

· Budel, Hoenderstraat 5/7/9; de bedrijfswoning hoenderstraat 5 wordt herbestemd naar ‘Wonen’ en afgesplitst van het bedrijf, De cultuurhistorisch waardevolle boerderij op hoenderstraat 7 wordt herbestemd tot bedrijfswoning met twee inpandige recreatiewoningen

· Budel, Nieuwedijk 24a-28; het wijzigen van de bestemming naar ‘Agrarisch’ ten behoeve van een boomkwekerij

· Budel, Rijksweg 3; transformatie van agrarisch bedrijf naar bedrijf (Transport)

· Budel-Dorplein, ’t Routje 1: het toevoegen van zes woningen

· Budel-Schoot, Klein Schoot 38; transitie van agrarisch bedrijf naar Bedrijf (verhuur opslagunits)

· Gastel, Bergsestraat 17; transformatie van een intensieve veehouderij naar akkerbouw, vergroting van het bouwvlak en de mogelijkheid om arbeidsmigranten te huisvesten

· Gastel, Grensweg 15/17: het toevoegen van woonzorg-woningen

· Gastel, Hoevestraat 9; transformatie van Bedrijf naar Wonen en toevoegen van één woning

· Maarheeze, Het Laar 9; het wijzigen van de bestemming van ‘Bedrijf – Semi-agrarisch’ naar ‘Wonen’

· Maarheeze, Het Laar 20-22; transformatie van een agrarisch bedrijf naar bedrijf (verhuur opslagunits)

· Soerendonk, ’t Hool ong. (naast 4a); realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning

· Soerendonk, Damenweg – Goorstraat 4; het toevoegen van twee woningen.

Procedure

De plannen zijn nog in de fase van planvoorbereiding. Daarom is er nog geen gelegenheid om te reageren. Ook liggen er nog geen stukken ter inzage.
Op het moment dat het bestemmingplan ter inzage wordt gelegd, plaatsen we daarvan een kennisgeving in het Gemeenteblad, het HAC Weekblad en op de website van de gemeente Cranendonck. Daarin leest u ook door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.

Zo weet u ervan

Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug