Luister
Live
3 mei 2021 - 14:08
Deel dit artikel:

Inspraakperiode over geschiktheid van gebieden voor zonne- en windenergie

Begin mei 2021 heeft provincie Noord-Brabant het MER voor het project Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven vrijgegeven voor inspraak. Je kunt het MER van 3 mei 2021 tot en met 14 juni 2021 raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant.

cranendonck24 / Redactie • Beeld - Pixabay / Foto ter illustratie

Het MER kan in deze periode ook worden ingezien bij het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 in Den Bosch. In mei worden 3 digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Reageren
Je kunt van 3 mei 2021 tot en met 14 juni 2021 je reactie indienen via de website van de provincie Noord-Brabant. Je kunt je reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Milieueffectrapport Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen. Daarin komt te staan hoe de zienswijzen worden meegenomen in de Regionale Energie Strategie 1.0. De Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies worden om advies gevraagd over het MER. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met het Brabant Loket, via 073-6812812.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug