Luister
muziek
10 september 2023 - 15:45
Deel dit artikel:

Gemeente schrijft deze vier inwoners uit: verdwenen naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen zijn ingeschreven. Het college van B&W van de gemeente Cranendonck heeft daarom het voornemen deze personen te registreren als zijnde 'vertrokken naar een onbekend land'.

cranendonck24
  / / Redactie
  • Beeld - Foto ter illustratie
Advertentie

Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kindertoeslag, huurtoeslag, AOW, subsidie en dergelijke verminderen of komen te vervallen. Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van adreswijziging te doen.

Gemeente Cranendonck: "Wij stellen onderstaande personen in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken, als bedoeld in artikel 4.8, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door contact op te nemen met team Burgerdiensten. Dit kan telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail klantencontact@cranendonck.nl. Indien wij over vier weken geen reactie van hen hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit."

Het gaat om de volgende personen:

  • M.M.A.J. van Eeten - 07-02-1999 - Weth. Lammersplantsoen 8, 6023 BK Budel-Schoot
  • M.C.K. Ho-Tham-Kouie - 29-11-1988 - Molenheide 24, 6027 PZ Soerendonk
  • V.A. Prisekina - 29-09-1972 - De Wieken 18, 6021 LA Budel

Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. De persoon wordt geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen).

Het gaat om de volgende persoon:

  • L.M. Poelen - 22-11-1994 - Deken van Baarsstraat 6b, 6021 BH Budel

Waarom deze bekendmaking?

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;

  • De naam en adres van de indiener;
  • De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • De gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kun je sturen naar het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wil je dat het gemeentelijke besluit tijdens je bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter jouw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Meer weten? Bel dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail klantencontact@cranendonck.nl.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie