Luister
muziek
30 december 2022 - 13:03
Deel dit artikel:

Vergunning 'Wet explosieven voor civiel gebruik' verleend voor reiniging bij Nyrstar

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Cranendonck heeft een vergunning Wet explosieven voor civiel gebruik verleend. Dit doen ze aan Explosive Schockwave Solutions BV, voor het overbrengen en toepassen van explosieven voor het reinigen van industriële ketels binnen de inrichting van Nyrstar in Budel-Dorplein.

cranendonck24
  / Redactie
  • Beeld - Nyrstar
Advertentie

In artikel 10 van de Wet explosieven civiel gebruik is bepaald dat het verboden is aan te vangen met de overbrenging van explosieven, zonder dat aan de verkrijger van deze explosieven daartoe vergunning is verleend. Op grond van artikel 11 van deze wet, dient de vergunning te worden aangevraagd door de verkrijger van de over te brengen explosieven bij de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de overbrenging eindigt. Ingevolge het tweede lid van artikel 11, dienen burgemeester en wethouders te onderzoeken of voor de overbrenging specifieke beveiligingseisen gelden of nodig zijn en of degene voor wie de explosieven bestemd zijn, houder is van een erkenning als bedoeld in artikel 17.

Vragen en opmerkingen

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 december 2022 tot en met 7 februari 2023 ter inzage bij de gemeente Cranendonck. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop je de stukken in kunt zien, verwijzen zij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met H. Verhoeven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoonnummer 088-3690369.

Heb je direct belang bij dit besluit? Dan kun je binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk een bezwaarschift hiertegen indienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift kun je richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 2090, 6020 AB Budel.

In het bezwaarschrift moet je het volgende opnemen: je naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt en de reden(en) van jouw bezwaar. Je moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug