Luister
Live
21 november 2020 - 06:03
Deel dit artikel:

Zusters van Liefde zetten in negentiende eeuw meisjesschool in Budel op

Dit is het verhaal over de Zusters van Tilburg, die in 1854 naar Budel kwamen om het onderwijs op een meisjesschool op zich te nemen. Het waren novice-zuster Trajana van der Knaap, zuster Maria Honorina Schreven en de uit Budel afkomstige zuster Maria Dafrosa Seijens.

cranendonck24 / Heemkundekring De Baronie van Cranendonck • Beeld - Heemkundekring De Baronie van Cranendonck

Halverwege de negentiende eeuw was Budel nog maar een klein dorp met voornamelijk hardwerkende boerengezinnen. De burgers waren niet rijk en het gemeentebestuur evenmin.

Via Heemkundekring De Baronie van Cranendonck

De kinderen zouden gratis onderwijs moeten krijgen, maar er was geen behoorlijke school voorhanden. Ook de zorg voor ouderen en zieken ontbrak. Het schoolgebouwtje, gelegen langs de kerk, en ook het peil van het onderwijs konden eigenlijk niet meer door de beugel. Voor een nieuwe school en uitbreiding van het personeel had het dorpsbestuur geen middelen.

Bovendien gingen er steeds meer stemmen op voor afzonderlijk onderwijs voor jongens en meisjes. Wat lag er dan meer voor de hand dan de Zusters van Tilburg te vragen het onderwijs aan de meisjes van Budel op zich te nemen. De toenmalige Budelse pastoor Henricus Timmermans ondernam de benodigde stappen. Huisarts Hermanus Josephus Mathijsen (broer van de uitvinder van het gipsverband) was nauw betrokken bij de komst van de zusters naar Budel.

Koeien der armen
In Budel werden de zusters tijdelijk ondergebracht op de pastorie, daarna gingen ze naar hun nieuwe behuizing die door de Budelse bevolking versierd was met de tekst: 'Welkom o zusters in 't nieuw gesticht, voor Christ' lijk onderwijs opgericht'. Om in hun levensonderhoud te voorzien waren de zusters afhankelijk van het schoolgeld van de kinderen en van gaven van weldoeners. Verder hadden de zusters alleen twee geiten voor de melk, twee zogenaamde ‘koeien der armen'.

Lessen
Op 6 december 1854 begonnen de zusters met onderwijs in Budel. Op die dag kregen 62 meisjes 's morgens les in lezen, schrijven, rekenen en 'Hollandsche' taal. 's Middags in 'vrouwelijke handwerken, doch bijzonder in het naaijen, breijen, stoppen en mazen'.
In 1922 werd na een grote verbouwing de meisjesschool aan de Kerkstraat heropend en kreeg toen de naam 'St. Annaschool'. Aan de school werden rond 1950 een naaischool en een huishoudschool toegevoegd. Het schoolgebouw aan de Kerkstraat heeft dienst gedaan tot 1974. In dat jaar is een nieuw schoolgebouw aan de Hufkesstraat in gebruik genomen.

Einde
Zuster Generose was de laatste religieuze als directrice van de school. Zuster Corlinia was de laatste onderwijzeres van de Zusters van Liefde; op 17 juni 1983 nam zij afscheid van de St. Annaschool. Daarmee kwam een einde aan een lange periode van grote inzet van de zusters voor het onderwijs in Budel. In 2006 fuseerde de St. Annaschool met Basisschool De Kleine Wereld en ging verder onder de naam 'De Schatkist'.

 Lees het hele verhaal over de ‘Zusters van Liefde’ in Budel, het klooster, de school en hun afscheid in 1988.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug